SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi