SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

 

Informacja Szkoły Podstawowej nr 61 w Łodzi 

o ilościach dni żywieniowych W  okresie od IX 2019 r.  do XII 2019 r.

Od 30 września 2019 r. rozpoczynamy gotowanie smacznych i domowych obiadów.

 

Miesiąc Liczba dni żywieniowych Cena Wartość
wrzesień 2019    1  /termomodernizacja szkoły/ 3,50   3,50
październik  22 3,50 77,00
listopad  19 3,50 66,50
grudzień  15 3,50 52,50

Wpłat dokonujemy do dnia 05 za dany miesiąc na konto:

Getin Bank S.A.

Nr konta: 50 1560 0013 2030 5928 7000 0007