SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 
  1. Ferie zimowe 2020 w Szkole Podstawowej nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi                                              Plan zajęć dla grupy I i II

TYDZIEŃ PIERWSZY

DATA

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

13.01.2020.

PONIEDZIAŁEK

7:00 – 8:00

Zbiórka uczestników półkolonii.

8:15 – 9:00

Spotkanie organizacyjne w łączniku.

Przywitanie z dziećmi i zapoznanie z wychowawcami. Gry socjalizujące na powitanie:

Kim jestem?

Jak mam na imię?

Co lubię robić?

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30-11:30

Wspólne omówienie zasad BHP w szkole i zasad bezpiecznego poruszania się w mieście środkami MPK.  

Wspólne stworzenie obowiązującego kontraktu.

11:30-13:00

Spacer po lesie Łagiewnickim/Zabawy integracyjne w szkole.

13:00-14:00

Obiad

14:00-17:00

Zabawy dowolne w grupach. Gry sportowe.

Gry rozluźniające, interakcyjne. Przygotowanie się do zakończenia zajęć.

14.01.2020.

WTOREK

7:00-8:30

Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad bezpiecznych zabaw w terenie.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9:00-12:00

Wyjazd do Straży Pożarnej JRG nr 1 ul. Zgierska 47

13:00-13:30

Obiad

13:30-15:30

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej lub w terenie.

15:30-17:00

Gry i zabawy stolikowe. Zajęcia plastyczne. Przygotowanie się do zakończenia zajęć.

15.01.2020.

ŚRODA

7:00-8:00

Zbiórka uczestników półkolonii.

8:00 – 8:30

Śniadanie.

8:30-12:00

Zajęcia w Ośrodku Zajęć Ekologicznych ul. Wycieczkowa 107

12:00-12:30

Obiad

12:30-15:30

Zajęcia integracyjne.

Gry i zabawy stolikowe.

Relaks – prezentacja krótkich filmów dla dzieci.

15:30-17:00

Zabawy dowolne.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry integracyjne, rozluźniające i interakcyjne.

16.01.2020.

CZWARTEK

7:00-8:30

Zbiórka uczestników pólkolonii.

Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad właściwego zachowania w teatrze.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9.00-12:30

Wyjazd do Kręgielni Grakula ( Manufaktura)

12:30-13:00

Obiad

13:00-15:30

Zajęcia ogólnorozwojowe w Sali gimnastycznej lub terenie przyszkolnym.

Zajęcia integracyjne.

15:30-17:00

Zabawy dowolne w grupach.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry rozluźniające, interakcyjne.

17.01.2020.

PIĄTEK

7:00-8:30

Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad właściwego zachowania się w kinie.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9:00-12:30

Wyjazd do Kina na film dr. Dolittle w Manufakturze.

12:30-13:00

Obiad

13:00-16:00

Zabawy swobodne według uznania.

Zajęcia sportowe na bolisku

Gry rozluźniające, interakcyjne.

16:00-17:00

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

TYDZIEŃ DRUGI

20.01.2020

PONIEDZIAŁEK

7:00-8:30

Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9.00:-11:00

Zwiedzanie klasztoru oo. Franciszkanów, spacer po lesie Łagiewnickim

11:30-12:00

Obiad

12:00-15:30

Zajęcia integracyjne. Zapoznanie z zasadami BHP oraz z regulaminem półkolonii.

Gry sportowe w Sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym.

15:30-17:00

Zabawy dowolne w grupach.

Seans filmowy.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry rozluźniające, interakcyjne.

21.01.2020

WTOREK

7:00-8:30

Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad właściwego zachowania się w czasie pobytu w Sali zabaw.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9:00-12:30

Zajęcia w Sali zabaw Fiku Miku ul. Świtezianki 16.

12:30-13:00

Obiad

13:00-16:00

Zajęcia integracyjne.

Gry i zabawy integrujące z wykorzystaniem materiałów plastycznych.

Gry i zabawy sportowe.

16:00-17:00

Zabawy dowolne w grupach.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry rozluźniające, interakcyjne.

22.01.2020

ŚRODA

7:00-8:30

Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad właściwego zachowania w czasie zajęc z pracownikami PKWŁ, oraz na wycieczce.

8:30 – 9:00

Śniadanie. Zajęcia ekologiczne w grupach.

10:00-12:00

Zajęcia ekologiczne z pracownikami Parku Krajobrazowego Województwa Łódzkiego oraz spacer edukacyjny.

12:00-12:30

Obiad

12:30-17:00

Zabawy dowolne. Zajęcia plastyczne w grupach. Gry zespołowe w Sali gimnastycznej.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

.

23.01.2020

CZWARTEK

7:00-8:30

Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad właściwego zachowania się w trakcie zajęć plastycznych.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9:00-10:30

Zabawy w świetlicy szkolnej oraz sali gimnastycznej.

10:30-14:00

Wyjazd do Domu Kultury WIDOK Al. Piłsudskiego 133 na zajęcia plastyczne.

14:00-14.30

Obiad

14:30 – 17.00

Gry i zabawy w grupach, zajęcia plastyczne, konkursy sprawnościowe. Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

24.01.2020

PIĄTEK

7:00-8:30

Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9.30:-12:00

Wycieczka piesza do Arturówka .

12:00-12:30

Obiad

12:30-16:00

Zajęcia w grupach, gry i zabawy sportowe. Podsumowanie półkolonii, rozdanie dyplomów i nagród.

15:00-17:00

Zakończenie półkolonii