SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

W związku z rozpoczynającymi się w dniu 6 lipca 2020 r. półkoloniami letnimi organizowanymi w naszej szkole informuję, że opłatę w wysokości 150 złotych za 2 tygodnie należy dokonać na konto szkoły nr : 62 1560 0013 2026 0025 1473 0003 (z dopiskiem „wpłata za półkolonie’ imię i nazwisko dziecka”). Prosimy również, aby każde dziecko przychodząc na zajęcia miało własny piórnik z kredkami i przyborami do prac plastycznych oraz własną butelkę z wodą lub innym napojem. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego zajęcia będą się odbywały na terenie szkoły oraz w najbliższej okolicy w terenie. Zajęcia trwają od godziny 7.00 – do 17.00. W czasie półkolonii uczestnicy otrzymują śniadanie oraz obiad. Zajęcia będą się odbywały według następującego rozkładu

7.00 – 8.00 – zbiórka, przywitanie się z dziećmi;

8.00 – 8.30 – śniadanie;

8.30 – 10.00 – zajęcia integracyjne/ plastyczne/ warsztaty prowadzone przez firmy zewnętrzne;

10.00 – 12.30 – spacer/ plac zabaw;

12.30 – 13.00 – obiad;

13.00 – 14.30 – seans filmowy/ gry rozluźniające;

14.30 – 16. 30 – zabawy dowolne wedle uznania/ zajęcia sportowe/ plac zabaw;

16.30 – 17.00 – przygotowanie się do zakończenia zajęć.
karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku