SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

Aktualny druk karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Regulamin półkolonii obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 61 im

Półkolonie zima 2020/2021

W związku z rozpoczynającymi się w dniu 4 stycznia 2021 r. półkoloniami zimowymi organizowanymi w naszej szkole informuję, że wpłat w wysokości 15 złotych za 1 dzień półkolonii ( 1 tydzień – 4 dni, 2 tydzień – 5 dni) należy dokonać na konto szkoły nr : 62 1560 0013 2026 0025 1473 0003 (z dopiskiem „wpłata za półkolonie,  imię i nazwisko dziecka”). Prosimy również aby każde dziecko przychodząc na zajęcia miało własny piórnik z kredkami i przyborami do prac plastycznych oraz własną butelkę z wodą lub innym napojem. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego zajęcia będą się odbywały na terenie szkoły oraz w najbliższej okolicy w terenie. Zajęcia trwają od godziny 7.00 – do 17.00. W czasie półkolonii uczestnicy otrzymują śniadanie oraz obiad. Zajęcia będą się odbywały według następującego rozkładu

7.00 – 8.00 – zbiórka, przywitanie się z dziećmi;

8.00 – 8.30 – śniadanie;

8.30 – 10.00 – zajęcia integracyjne/ plastyczne/warsztaty prowadzone przez firmy zewnętrzne;

10.00 – 12.30 – spacer/ plac zabaw;

12.30 – 13.00 – obiad;

13.00 – 14.30 – seans filmowy/ gry rozluźniające;

14.30 – 16. 30 – zabawy dowolne wedle uznania/ zajęcia sportowe/ plac zabaw;

16.30 – 17.00 – przygotowanie się do zakończenia zajęć.

 

Ferie zimowe 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 61
im. św. Franciszka  z Asyżu w Łodzi                                             

Plan zajęć dla grupy I i II

TYDZIEŃ PIERWSZY
DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
4.01.2021.

PONIEDZIAŁEK

7:00 – 8:00 Zbiórka uczestników półkolonii.
8:00 – 9:00

 

Spotkanie organizacyjne.

Przywitanie z dziećmi i zapoznanie z wychowawcami. Gry socjalizujące na powitanie:

Kim jestem?

Jak mam na imię?

Co lubię robić?

9:00 – 9:30 Śniadanie
9:30-11:30

 

Wspólne omówienie zasad BHP w szkole i zasad bezpiecznego zachowania się w czasie pandemii korona wirusa na półkoloniach letnich.

Wspólne stworzenie obowiązującego kontraktu.

11:30-13:00 Spacer po lesie Łagiewnickim/Zabawy integracyjne w szkole.
13:00-13:30 Obiad
13:30-17:00 Zabawy dowolne w grupach. Gry sportowe.

Gry rozluźniające, interakcyjne. Przygotowanie się do zakończenia zajęć.

 

5.01.2021.

WTOREK

7:00-8:00 Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie pandemii, poruszania się i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad bezpiecznych zabaw.
 8:00 – 8:30 Śniadanie.
8:30-10:00 Spacer po  lesie / Zajęcia ruchowe na powietrzu.
10:00-13:30 Warsztaty klocko-piankowe. Prowadzi firma Blocks4kids
13:30-14:00 Obiad
14:00-15:30 Seans filmowy/gry rozluźniające
15.30-16.30 zabawy dowolne wedle uznania/ zajęcia sportowe/ plac zabaw;
16.30-17.00 Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
6.01.2021.

ŚRODA

Trzech Króli

Dzień bez zajęć

7:00-8:00 .
 8:00 – 8:30
8:30-10:00
10:00-12:30
12:30-13:00
13.00-14.30
14.30-16.30
16.30-17.00 .
7.01.2021.

CZWARTEK

7:00-8:00 Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie pandemii, poruszania się i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad bezpiecznych zabaw.
 8:00 – 8:30 Śniadanie.
8.30-10:00 Zajęcia  na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego
10:00-12:30 Spacer po lesie/ zabawy na boisku szkolnym
12:30-13:00 Obiad
13:00-15:15 Zajęcia warsztatowe, Akademia GO4Robot
15.15-16.30 zabawy dowolne wedle uznania/ zajęcia sportowe/ plac zabaw;
16.30-17.00 Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
8.01.2021.

PIĄTEK

7:00-8:00 Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie pandemii, poruszania się i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad bezpiecznych zabaw.
8.00 – 8.30 Śniadanie.
8.30-11.00  Zajęcia warsztatowe prowadzone przez firmę Art. Akcja- wykonanie prezentów na Dzień Babci i Dziadka
11.00-12.30 Spacer po lesie/ zabawy na boisku szkolnym
12.30-13.00 Obiad
13.00-14.30 Seans filmowy/gry rozluźniające
14.30-16.30 zabawy dowolne wedle uznania/ zajęcia sportowe/ plac zabaw;
16.30-17.00 Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
TYDZIEŃ DRUGI
11.01.2021

PONIEDZIAŁEK

7.00-8.00 Zbiórka uczestników półkolonii.
8.00 – 9.00 Spotkanie organizacyjne.

Przywitanie z dziećmi i zapoznanie z wychowawcami. Gry socjalizujące na powitanie:

Kim jestem?

Jak mam na imię?

Co lubię robić?

9.00-9.30 Śniadanie
9:30-11:30 Wspólne omówienie zasad BHP w szkole i zasad bezpiecznego zachowania się w czasie pandemii korona wirusa na półkoloniach letnich.

Wspólne stworzenie obowiązującego kontraktu.

11:30-13:00 Spacer po lesie Łagiewnickim/Zabawy integracyjne w szkole.
13:00-13:30 Obiad
13:30-17:00  Zabawy dowolne w grupach. Gry sportowe.

Gry rozluźniające, interakcyjne. Przygotowanie się do zakończenia zajęć.

 

12.01.2021

WTOREK

7:00-8:00 Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie pandemii, poruszania się i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad bezpiecznych zabaw.
8:00 – 8:30 Śniadanie.
8:30-9:30 Zabawy na boisku szkolnym/spacer po lesie
9:30-12:30 Zajęcia plastyczne z teatrem Pinokio
12:30-13:00 Obiad
13:00-14:30 Seans filmowy/gry rozluźniające
14.30-16.30  zabawy dowolne wedle uznania/ zajęcia sportowe/ plac zabaw;
16.30-17.00 Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
13.01.2021

ŚRODA

7:00-8:00 Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie pandemii, poruszania się i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad bezpiecznych zabaw.
8:00 – 8:30 Śniadanie
8:30-11:00 Spacer po lesie/ zabawy na boisku
11:00-12:30 ZOO Łódź – Pogadanki zoologiczne z udziałem zwierząt
12:30-13:00  Obiad
13.00-14.30 Seans filmowy/gry rozluźniające
14.30-16.30 Zabawy dowolne wedle uznania/ zajęcia sportowe/ plac zabaw;
16.30-17.00 Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
14.01.2021

CZWARTEK

7:00-8:00 Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie pandemii, poruszania się i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad bezpiecznych zabaw.
8:00 – 9:30 Śniadanie. Zajęcia na boisku szkolnym
9:30-12:30 Zajęcia warsztatowe : Teatr Pinokio – zajęcia teatralne
12:30-13.00 Obiad
13:00 – 14.30 Seans filmowy/gry rozluźniające

 

14.30-16.30 Zabawy dowolne wedle uznania/ zajęcia sportowe/ plac zabaw;
16.30-17.00 Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
15.01.2021

PIĄTEK

7:00-8:00 Zbiórka uczestników półkolonii. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie pandemii, poruszania się i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad bezpiecznych zabaw
 8:00 – 8:30 Śniadanie.
8.30:-10:00 Zajęcia warsztatowe prowadzone przez wychowawców  na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego
10:00-12:30 Spacer po lesie/ zabawy na boisku szkolnym
12:30-13:00 Obiad
13.00-17.00 Zajęcia w grupach, gry i zabawy sportowe. Podsumowanie półkolonii, rozdanie nagród.