SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

Półkolonie zimowe

w Szkole Podstawowej nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi  

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi, ul. Okólna 183

Termin:11.02 – 22.02.2019 r.

Wiek uczestników: 6 – 13 lat

Kierownik półkolonii: Przemysław Zatorski

Wychowawcy:

I   grupa – P. Małgorzata Stanisławska – I tydzień

  1. Marzena Bugała – Bednarek – II tydzień

II  grupa – P. Aneta Tokarska – I tydzień

  1. Damian Bałabuch – II tydzień

 

Plan dnia podczas trwania półkolonii

7.00 – 8.30 zbiórka uczestników półkolonii

8.30 – 9.00 drugie śniadanie na terenie SP 61(wyjazd na zajęcia)

10.00 – 12.00,13.00   zajęcia poza terenem SP 61(powrót z zajęć)

13.00 – 13.30,14.30 obiad

13.30 – 16.00zajęcia programowe na terenie SP 61

17.00zakończenie zajęć

Tel. do szkoły: 42 659 00 10 lub 797 362 744                                            

 

Plan zajęć dla grupy I i II

TYDZIEŃ PIERWSZY
DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
11.01.2019.

PONIEDZIAŁEK

7:00 – 8:30 Zbiórka w łączniku szkoły prowadzącym do Sali gimnastycznej.
8:30 – 9:00

 

Spotkanie organizacyjne w sali nr 9.

Przywitanie z dziećmi i zapoznanie z wychowawcami. Gry socjalizujące na powitanie:

Kim jestem?

Jak mam na imię?

Co lubię robić?

9:00 – 9:30 Śniadanie
9:30-11:30

 

Wspólne omówienie zasad BHP w szkole i zasad bezpiecznego poruszania się w mieście środkami MPK.

Wspólne stworzenie obowiązującego kontraktu. Pogadanka dla dzieci na temat bezpieczeństwa prowadzona przez przedstawicieli policji

11:30-13:00 Zabawy integracyjne w szkole.
13:00-14:00 Obiad
14:00-17:00 Zabawy w grupach.

Przygotowanie się do zakończenia zajęć.

Gry rozluźniające, interakcyjne.

12.01.2019.

WTOREK

7:00-8:30 Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu.
 8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:00-12:30 Wyjazd do Straży Pożarnej  JRG nr 1 w Łodzi
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:30 Gry i zabawy ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej lub w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.
15:30-17 :00 Gry i zabawy stolikowe.
13.01.2019.

ŚRODA

7:00-8:30  Omówienie zasad zachowania podczas zajęć warsztatowych.
 8:30 – 9:00 Śniadanie.
10:00-12:30 Zajecia w grupach. Warsztat Edison ( eksperymentarium naukowe)

 

12:30-13:00 Obiad
13:00-15:30 Zajęcia integracyjne.

Gry i zabawy stolikowe.

Relaks – prezentacja krótkich filmów dla dzieci.

15:30-17:00 Zabawy dowolne.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry integracyjne, rozluźniające i interakcyjne.

14.01.2019.

CZWARTEK

7:00-8:30 Zbieranie się dzieci , zabawy w grupach
 8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:30-12:45 Warsztaty naukowe – robotyka
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:30 Zajęcia ogólnorozwojowe w Sali gimnastycznej lub terenie przyszkolnym.

Zajęcia integracyjne.

15:30-17:00 Zabawy dowolne w grupach.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry rozluźniające, interakcyjne.

15.01.2019.

PIĄTEK

7:00-8:30 Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad właściwego zachowania się w kręgielni.
8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:00-13:00  Wyjazd do kręgielni Grakula w Manufakturze.
13:00-13:30 Obiad
13:00-16:00 Zabawy swobodne według uznania.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry rozluźniające, interakcyjne.

16:00-17:00 Przygotowanie się do zakończenie zajęć.
TYDZIEŃ DRUGI
18.01.2019

PONIEDZIAŁEK

7:00-8:30 Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego.
8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:00-13:00 Wyjazd do Sali zabaw Jupi Park w Manufakturze
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:30 Zajęcia integracyjne.

Gry i zabawy

15:30-17:00 Zabawy dowolne w grupach.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry rozluźniające, interakcyjne.

19.01.2019

WTOREK

7:00-8:30 Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad właściwego zachowania się w czasie zajęć na Politechnice Łódzkiej
8:30 – 9:00 Śniadanie.
10:00-11:30 Zajęcia w grupach
11:30-12:00 Obiad
12:00-15:00 Zwiedzanie muzeum Pałacu Poznańskiego
15:00-17:00 Zabawy dowolne w grupach.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry rozluźniające, interakcyjne.

20.01.2019

ŚRODA

8:00-8:30 Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad właściwego zachowania w stadninie koni.
8:30 – 9:00 Śniadanie.
10:00-12:00 Zajęcia w grupach.
12:00-12.30 Obiad
12:30-14:30 Wizyta w stadninie koni ŁKJ Łagiewnicka.

 

14.30-17.00 Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej.
21.01.2019

CZWARTEK

7:00-8:30 Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji miejskiej i zasad ruchu drogowego oraz omówienie zasad właściwego zachowania się w kinie.
8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:00-14:00 Wyjazd do kina Cinema City Manufaktura na film pt: „Jak wytresować smoka”.
14:00-14:30 Obiad
14:30-17:00 Zabawy dowolne w grupach.

Przygotowanie się do zakończenie zajęć.

Gry rozluźniające, interakcyjne.

22.01.2019

PIĄTEK

7:00-8:30 Zbieranie się dzieci, zabawy w grupach.
 8:30 – 9:00 Śniadanie.
10:00-12:00 Spacer w lesie Łagiewnickim.

 

12:00-12:30 Obiad
12:30-15:30 Zajęcia w grupach, zabawy plastyczne i sportowe.
15:30-17:00 Podsumowanie półkolonii.

Rozdanie dyplomów i zakończenie.