SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

O szkole

Hymn Naszej Szkoły

słowa: p. Anna Jędrzejczak
muzyka: p. Urszula Cłapińska


I. Święty Franciszek naszym patronem,
Kochał on słońce, łąki zielone
I w naszych sercach niech się obudzi
Miłość do Boga, świata i ludzi. 


Ref. Niech ta piosenka gromko płynie,
Niech usłyszy o nas świat,
Że kochamy naszą Ziemię,
Ekologia to nasz brat.

II. Kochał on kwiaty, ptaki, zwierzęta
I o ubogich zawsze pamiętał.
Śladem Patrona pójdziemy wszędzie.
Z naszą pomocą świat piękny będzie.

III. My nie spoczniemy w trudzie i znoju,
Aby się spełnił sen o pokoju.
Nad całym światem słońce niech świeci,
Niech nie głodują starcy i dzieci.

IV. Nie chcemy świata z agresją w tle.
Czyniącym zło – powiemy nie.
Niechaj świat cały w dobroci tonie,
Ty nam dopomóż święty Patronie.

V. I w naszej szkole dobro zagości,
Każdy dzień u nas – to dzień radości.
Będziemy dumni, w sercu bogaci,
Gdy ktoś za dobro, dobrem zapłaci.

Historia Szkoły

Do roku 1937 Szkoła Podstawowa nr 61 nie miała swojej siedziby. Pierwsze informacje o istnieniu szkoły przypadają na rok 1863. Istniała wtedy jednoklasowa szkoła powszechna, która została zamknięta po upadku powstania styczniowego.

1917 r. nastąpiło ponowne otwarcie szkoły, już cztero oddziałowej. Od 1925r. do 1935r. istniało w szkole pięć oddziałów.

Zajęcia odbywały się wówczas w 1-klasowych publicznych szkołach powszechnych w Łagiewnikach Małych, Łagiewnikach Nowych, Skotnikach i Modrzewiu. Kierownikiem tych szkół do 1935r. był Julian Salski, a później Walenty Jędrzejewski.

1936 r. podjęto decyzję o budowie szkoły. Prace budowlane trwały 16 miesięcy. Większość prac budowlanych wykonała miejscowa ludność w czynie społecznym

W okresie od 15 X 1937 r. do 15 I 1938 r. przekazano do użytku nowy gmach szkoły, nowoczesny, z mieszkaniem dla kierownika i woźnego, siedmioma izbami lekcyjnymi, sekretariatem, pokojem nauczycielskim i spółdzielnią uczniowską.

Pierwszy rocznik podjął naukę w nowej szkole we wrześniu 1938 r. Kierownikiem szkoły, aż do wybuchu II wojny był św. Walenty Jędrzejewski.

W czasie wojny Niemcy zniszczyli wszelkie ślady polskości szkoły…szkoła nie istniała.

Po odzyskaniu niepodległości kierownikiem został p. Pawlak, który natychmiast przystąpił do organizowania szkoły, mocno zdewastowanej w czasie okupacji.

We wrześniu 1945 r. progi szkoły przekroczyli pierwsi uczniowie, zaś kierownikiem szkoły został Antoni Zalicki, który pełnił tę funkcje do 15 marca 1953r. Pierwsza grupa absolwentów, w sumie 14 osób opuściła mury szkoły w 1947r..

Od września 1953 r., przez kolejnych dziesięć lat funkcję kierownika pełnił Hieronim Gieroń.

W latach 1963 – 1966 kierownikiem szkoły był Antoni Szejgis. W szkole uczono wówczas na dwie zmiany, w 11 oddziałach.

W latach 1966 – 1974 funkcję kierownika ponownie objął Hieronim Gieroń.

We wrześniu 1974 r. dyrektorem szkoły zostaje Danuta Bednarek. Za jej kadencji dokonana zostaje modernizacja budynku, doprowadzenie wody i przeniesienie sanitariatów z zewnątrz do budynku szkolnego.

We wrześniu 1979 r. dyrektorem szkoły zostaje Joanna Dądela.

W latach 1984 – 1986 wykonany został kapitalny remont szkoły. Dobudowano węzeł gospodarczo- socjalny ( kuchnia, stołówka, toalety), dwie sale lekcyjne i druga klatka schodowa. W 1988r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

Od września 1991 r. do sierpnia 2008 dyrektorem szkoły była Pani Krystyna Pacholczyk.

1995 r. ukończona została budowa sali gimnastycznej. Do szkoły doprowadzony został gaz, zmodernizowano łazienki oraz szatnie. Dokonano napraw i konserwacji ogrodzenia. W 1999r. zmieniono sposób odprowadzania ścieków z szamb na kanalizację. W 2000r. oddano do użytku boisko do koszykówki, wykonano bieżnie i skocznie.

Dnia 8 października 2001 r.Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o wyborze św. Franciszka z Asyżu na patrona szkoły.

28 kwietnia 2003 r. odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia św. Franciszka z Asyżu połączone z obchodami 65-lecia istnienia szkoły w budynku przy ul. Okólnej 183.

Od września 2008 r. dyrektorem szkoły jest Pan Dariusz Nowak.

W dniu 4 października 2008 odbył się rodzinny I Festyn św. Franciszka.

grudniu 2008 rozpoczęto realizację projektu środowiskowego Żywa Szopka. Przez prawie dwa tygodnie w specjalnie przygotowanej szopce przebywały żywe zwierzęta osioł i dwie owce.

W dniu 29 maja 2009 szkoła obchodziła okrągłą rocznicę 70 – lecia istnienia na tym terenie. Pobudowaliśmy nowe schody prowadzące do szkoły.

W wakacje 2009 wyremontowano korytarz szkolny na parterze i sale lekcyjną nr 9 oraz dach na części szkoły i zapleczach sali gimnastycznej. W dniu 10 października 2009 odbył się kolejny już bo II Festyn św. Franciszka współorganizowany z fundacją Gajusz prowadzącą hospicja dla chorych dzieci w województwie łódzkim. W czasie festynu było wiele atrakcji między innymi wioska rycerska. W wakacje 2010 wyremontowano korytarz na I piętrze oraz sale lekcyjną nr 12 i jadalnie szkolną, zmieniono chodniki przed szkołą, wprowadzono ograniczenia prędkości do 40 kilometrów, zamontowano płotki zabezpieczające dzieci na chodniku.

W dniu 13 października odbył się III Festyn św. Frtanciszka. tym razem gośćmi festynu było Stowarzyszenie pana Krzysztofa Cwynara, które występami grupy młodych artystów oraz tego świetnego piosenkarza uświetniło festyn.

Patron

Franciszek urodził się w Asyżu w bogatej rodzinie kupieckiej. Ochrzczono go imieniem Jan Chrzciciel, ale ojciec zwykł go nazywać Francesko i to imię przylgnęło do niego na zawsze.

Rodzice mieli nadzieję, że syn również zostanie kupcem. Franciszek jednak zdecydował się wziąć udział w II krucjacie. Lecz już pierwszej nocy miał wizję: Pan nakazał mu by powrócił i tak też uczynił. Ślubował, że zamiast wojny zacznie czynić pokój i czekał na dalsze znaki od Boga.

W kolejnej wizji Pan nakazał mu naprawić swoją świątynię. Franciszek nakaz ten potraktował dosłownie i zaczął remontować kościół, w którym codziennie się modlił, a potem inne kościoły w okolicach Asyżu.

Pewnego dnia, usłyszawszy słowa Ewangelii o rozesłaniu uczniów przez Jezusa, zrozumiał swoje powołanie. Założył habit, przewiązał go sznurem i boso wyruszył nauczać ludzi i wzywać ich do nawrócenia. Jego misją stała się odbudowa wiary chrześcijańskiej.

Szybko dołączyli do niego naśladowcy, dla których napisał pierwszą Regułę, stanowiącą program ich życia. Wraz z towarzyszami udał się do Rzymu, gdzie papież zatwierdził ich sposób życia.

Franciszek nauczał o potrzebie pokory, ubóstwa, prostoty i modlitwy za wszystkich i wszystko, nawet za ptaki, które uważał za szczególne Boże stworzenia. Gdy inni nieśli broń Franciszek wyruszył do przywódców islamu z przesłaniem pokoju. Chciał ukazać Braterstwo Boże, żyjąc zgodnie z Ewangelią.

Surowego trybu życia, ubóstwa i ciągłych wędrówek nie wytrzymało jednak jego ziemskie ciało, Franciszek zmarł w wieku 44 lat w Porcjunkuli. Dwa lata po śmierci został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX.

29 XI 1979 r. na mocy listu apostolskiego papieża Jana Pawła II św. Franciszek ogłoszony został patronem ekologów, gdyż jest on wzorem, orędownikiem i przewodnikiem wszystkich zajmujących się ekologią.

Dla naszej placówki zagadnienia ekologiczne stały się priorytetem, dlatego właśnie św. Franciszka wybraliśmy na naszego patrona.

Nauczyciele i Pracownicy

Dyrektor szkoły

p. Przemysław Zatorski

 

Nauczyciele

 • p. Anna Andrzejewska-wicedyrektor szkoły, edukacja
  wczesnoszkolna, wychowawca  kl. III
 • p. Andrzej Sas – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II
 • p. Ewa Winter – świetlica
 • p. Ilona Smoręda – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I
 • p. Katarzyna Wasińska- język angielski, wychowawca kl. VIII, psycholog
 • p. Katarzyna Gaj-Michalak – język angielski, wychowawca kl. V
 • p. Ewa Wasiak – świetlica
 • p. Michał Grzybowski – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIa
 • p. Tomasz Ziętara – wychowanie fizyczne
 • p. Małgorzata Sas – matematyka, informatyka, wychowawca kl. VII
 • p. Urszula Cłapińska – muzyka, plastyka
 • p. Ewa Saganowska –  wdż., wos.
 • p. Tomasz Jędrzejczyk – chemia, matematyka, informatyka, wychowawca kl. VIb
 • p. Elżbieta Haberska – biblioteka, świetlica
 • o. Jakub Kamiński – religia
 • p. Anna Lewandowska – religia
 • p. Katarzyna Lejzerowicz – język polski, etyka
 • p. Elwira Szczotka – język polski, wychowawca kl. IV
 • p. Elżbieta Pol-Dynowska – fizyka
 • p. Ewelina Gizińska – biologia, przyroda, geografia
 • p. Dorota Świt – doradztwo zawodowe
 • p. Ilona Fituch – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • p. Agata Kupis-Piestrzeniewicz – język niemiecki
 • p. Żaneta Pietruszka – pedagog, wychowawca świetlicy szkolnej
 • p. Marcin Śledź – technika

Pracownicy administracji i obsługi szkoły

 • p. Janina Kwaśniak – sekretarz szkoły
 • p. Elżbieta Jędrasiak – główna księgowa
 • p. Małgorzata Skonieczna – starsza woźna szkolna
 • p. Bożena Nowak – sprzątaczka
 • p. Robert Nowak – konserwator
 • p. Joanna Chmurska – kucharka
 • p. Monika Retkowska – pomoc kuchni
 • p. Monika Białecka – pomoc kuchni
 • p. Marta Dudziak – sprzątaczka
 • p. Edward Januszkiewicz – specjalista ds. BHP
Pedagog
„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
(Dawid Bly)

 

Pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych

Żaneta Pietruszka

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek

12.30 – 15.15

Wtorek

09.00 – 12.45

Środa

09.00 – 10.00

Czwartek

09.30 – 11.30

Piątek

12.30 – 14.30
Godziny pracy pedagoga specjalnego

Środa

10.00 – 15.00

Piątek

09.00 – 12.30

 

 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.
Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
 • poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM, POSTARAM SIĘ POMÓC!

 

 

Psycholog
Funkcję psychologa szkolnego sprawuje p. Katarzyna Wasińska.

 

Godziny pracy psychologa 

Poniedziałek

08.30 – 13.30

Wtorek

08.00 – 09.45

Środa

12.45 – 14.00

 

 

 

Wykaz dyżurów nauczycieli w ramach godzin dostępności w Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi w roku szkolnym 2022/2023

 

  Nazwisko i imię wymiar dzień tygodnia i godzina
1. Andrzejewska Anna 1raz w tygodniu śr. 7.00 – 8.00
2. Antosiak Aneta 1raz w tygodniu śr. 8.00-9.00
3. Bugała-Bednarek Marzena 0,5 g.w tygodniu wt. 6.40-7.10
4. Dachowska Ewelina 0,5 g.w tygodniu czw. 7.30-8.00
5. Dubla Aneta 0,5 g.w tygodniu śr. 13.30-14.00
6. Fituch Ilona 0,5 g.w tygodniu wt.  7.30-8.00
7. Gizińska-Milczarek Ewelina 2 razy w tygodniu

pn.7.15-7.45

pt. 7.15-7.45

8. Grzybowski Michał 1raz w tygodniu wt. 12.30-13.30
9. Jędrzejczyk Tomasz 1raz w tygodniu czw. 13.30-14.30
10 o.Kamiński Jakub 1raz na 2 tyg pon. 12.30-13.30
11. Lejzerowicz Katarzyna 1raz w tygodniu pon. 8.50-9.50
12. Lewandowska Anna 1 raz na 2 tyg pon. 12.30-13.30
13. Palmowska-Surma Aneta 0,5 g.w tygodniu śr. 15.15-15.45
14. Pietruszka Żaneta 0,5 g. dwa razy w tygodniu

czw. 14.30-15.00

pt.   14.30-15.00

15. Pol-Dynowska Elżbieta 1raz na 2 tyg pt. 14.30-15.30
16. Rypel Małgorzata 1raz w tygodniu śr. 10.30-11.30
17. Sas Andrzej 1raz w tygodniu czw. 7.45-8.45
18. Sas Małgorzata 1raz w tygodniu wt. 13.30-14.30
19. Smoręda Ilona 1raz w tygodniu pt. 10.35-11.35
20. Szczotka Elwira 1raz w tygodniu śr. 9.40-10.40
21. Wasiak Ewa 1raz w tygodniu czw. 11.30-12.20
22. Wasińska Katarzyna 0,5 g. dwa razy w tygodniu

wt. 7.30-8.00

czw. 7.30-8.30

23. Zatorski Przemysław 1raz w tygodniu wt. 9.30-10.30
24. Ziętara Tomasz 1raz w tygodniu czw.14.25-15.25
Świetlica Szkolna
Świetlica szkolna działa w naszej szkole codziennie od 7:00 do 17:00

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad uczniem w naszej szkole. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

ZAJĘCIA, JAKIE PROPONUJE ŚWIETLICA SZKOLNA UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY:

 • » opieka nad uczniami przed rozpoczęciem lekcji i po zakończonych lekcjach,
 • » pomoc wychowawcy ( także rówieśników) w odrabianiu zadania domowego,
 • » zajęcia plastyczne, artystyczne,
 • » gry i zabawy integrujące grupę świetlicową,
 • »zajęcia z użyciem mediów – programy edukacyjne,
 • »zajęcia komputerowe, audycje telewizyjne, ciekawe filmy
 • »zajęcia na wolnym powietrzu – gry i zabawy integracyjne na boisku szkolnym, placu zabaw
 • »gry i zabawy integrujące grupę świetlicową,
 • »piesze wycieczki po Lesie Łagiewnickim i okolicy – zależnie od pogody i pory roku.
Biblioteka Szkolna

Biblioteka w naszej szkole działa wspólnie z czytelnią i centrum multimedialnym

Pracuje w niej p. Elżbieta Haberska

 

Biblioteka oraz centrum informacji multimedialnej otwarte są:

Poniedziałek       nieczynna

Wtorek                8:00 – 12:45

Środa                  8:00 – 11:15

Czwartek            8:00 – 11:00 

Piątek                 8:00 – 12:00

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

<p1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele i uczniowie.

2. Jednorazowo możesz wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Jeżeli nie zdążysz przeczytać książki, okres wypożyczenia możesz przedłużyć u nauczyciela bibliotekarza. Jeżeli przetrzymasz książki nie masz możliwości wypożyczenia kolejnych pozycji do momentu zwrotu zaległych książek.

3. Jeżeli zgubisz lub zniszczysz książkę będziesz musiał ja odkupić lub ofiarować inną (zaakceptowana przez nauczyciela bibliotekarza).

4. Przychodzisz do biblioteki aby wypożyczyć, poczytać lub w skupieniu  popracować z książką, więc wszystkich obowiązuje CISZA!

5. Zapisywaniem i odpisywaniem książek zajmuje się nauczyciel bibliotekarz, więc nie ma powodu żebyś ruszał karty czytelników 🙂

6. Do biblioteki wchodzisz bez jedzenia i picia a plecak zostawiasz przy wejściu.

7. Pamiętaj przed końcem roku szkolnego wszystkie książki z biblioteki szkolnej muszą zostać do niej zwrócone.

8. Konsekwencją nie przestrzegania regulaminu może być wyproszenie z biblioteki lub poinformowanie o niewłaściwym zachowaniu wychowawcy klasy.

Oprócz bogatej w zbiory biblioteki mamy także Centrum multimedialne. Jest ono wyposażone w cztery nowoczesne stanowiska komputerowe. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy mogą korzystać z komputerów z dostępem do sieci Internet.

    „Każda książka jest żywym stworzeniem…
Każda ma duszę i każda ma serce…

Kornel Makuszyński

KILKA SŁÓW OD PANI BIBLIOTEKARKI…

Przełom roku zawsze nastraja nas do podsumowań, a licząc od początku nowego roku szkolnego – czas nam bardzo szybko biegł. Świętowaliśmy w bibliotece kolejne rocznice wydarzeń międzynarodowych i rocznic literackich oraz obchody patrona roku 2012 Janusza Korczaka. Koniec roku przeżywaliśmy w świątecznym już nastroju do czego skłaniały nas Święta Bożego Narodzenia, obchodzone w atmosferze oczekiwań na narodzenie Dzieciątka Jezus, później celebrowanie rodzinnych spotkań i obdarowywanie się upominkami. Ale teraz nieco cofnijmy się w czasie.

  • – Wrzesień 2012r. kończyliśmy tradycyjnie

 Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania

  utworzonym z inicjatywy Polskiego Instytutu Książki. Uczniowie ze starszych klas (IV I V) czytali głośno swoim młodszym kolegom fragmenty wybranych książek.
  • – W październiku obchodziliśmy Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, które zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Szkolnych. Hasło tegoroczne brzmiało:

 ” Biblioteki Szkolne klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”

  • . Pamiętajmy o tym na co dzień i korzystajmy z tego klucza. Z tej okazji została zainicjowana Kampania Społeczna ” Łódzkie czyta”, która promowała czytanie jako rodzaj atrakcyjnego spędzania wolnego czasu oraz jako cenne i niezastąpione źródło pozyskiwania wiedzy i informacji. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im,Marszałka J.Piłsudskiego w Łodzi. Wszyscy uczniowie klas IV-V , w ramach tej kampanii, wzięli udział w konkursie „Korespondencja źródłem wiedzy i inspiracji” .
  • – Na podstawie książek wskazanych dla danej grupy wiekowej i tekstów z nich , zamieszczonych na stronie internetowej organizatora konkursu, uczestnicy mieli napisać list będący odpowiedzią na wybraną korespondencję, która byłaby dla nich inspiracją do napisania własnego tekstu. W październiku rozpoczęliśmy też przygotowania do podsumowania działań biblioteki szkolnej związane z obchodami roku Janusza Korczaka. Klasy II,IV ,V uczestniczyły w spektaklu „Niewielki, niemały król” w teatrze Arlekin, będący autorską adaptacją książki J.Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. Ilustracje do spektaklu były tematem szkolnego konkursu plastycznego dla klasy drugiej.
  • Uczniowie klasy IV i V wzięli udział w szkolnym konkursie

 „Janusz Korczak – człowiek o gorącym sercu”

  • dot. jego życia, twórczości i działalności społecznej. Celem konkursu było: ” włączenie się w obchody Roku Janusza Korczaka ” rozwijanie postaw patriotycznych oraz poszerzanie wiedzy młodego pokolenia poprzez przybliżenie życia i twórczości J.Korczaka ” kształtowanie szacunku do jego dorobku literackiego ” wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji ” rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnoty klasowej i szkolnej.
  W poszczególnych klasach n-l. bibliotekarz przeprowadził pogadanki mające przybliżyć sylwetkę Janusza Korczaka a klasy IV I V przygotowując się do konkursu, poszukiwały informacji w Internecie, na zajęciach w sali komputerowej
  • – Już 20-go listopada ruszyła kolejna kampania społeczna

 „Nie ma dzieci, są ludzie”

  . Data ta nie jest przypadkową. Wtedy to właśnie obchodzony jest Dzień Praw Dziecka ustanowiony przez ONZ w ramach uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz konwencji o Prawach Dziecka, czyli najważniejszego dokumentu, który obowiązuje niemalże we wszystkich państwach świata. Kampania miała przypominać o tym, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i przysługują im prawa, które powinny być przestrzegane. Inicjatorem projektu był Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.W akcję włączyły się także media. Nasz szkoła też przyłączyła się do akcji: n-l bibliotekarz przeprowadził pogadanki w klasach o prawach dziecka.Bardzo pomocna okazała się lektura książki Grzegorza Kasdepke (autora książek dla dzieci) „Mam prawo”. Kanwa książki opiera się na zabawnym i pouczającym przykładzie stworzenia szkolnego teatru kukiełkowego, który przygotowuje spektakl właśnie o prawach dziecka. Fragmenty książki były głośno czytane na lekcjach.
  • – Druga połowa grudnia to już przygotowywanie się do Świąt Bożego Narodzenia, Jasełki i klasowych wigilii. Aby świąteczny wystrój szkoły był bardziej uroczysty i pozwolił nam radośnie zakończyć rok, n-l bibliotekarz we współpracy z wychowami klas zorganizował warsztaty plastyczne tworzenia aniołów w technice przestrzennej. Owocem tego był I szkolny konkurs

 „Anioły, Aniołki, Aniołeczki 2012”

  . Zgromadzone Anioły stały się dekoracją dużej wystawy świątecznej ,obok choinki, na dolnym korytarzu szkoły. Jury konkursu uznało, że nagrodzeni zostaną wszyscy uczniowie za swój wkład pracy, za wyobraźnię plastyczną i twórczą ekspresję. Sponsorami nagród jest Rada Rodziców.

II SEMESTR

Wielkanoc to najbardziej radosne i rodzinne święto, które niesie z sobą symbole życia i odrodzenia. Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie wymiatamy z mieszkania zimę a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Tydzień przed Wielkanocą to Wielki Tydzień, który zaczyna się Niedzielą Palmową a kończy Wielką Sobotą. Zawsze jest to dzień radosnego oczekiwania. Koniecznie należy tego dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć baranka, mięsa i wędlin, chleba, i jajek. Święconkę je się następnego dnia, po porannej mszy rezurekcyjnej.
Na wielkanocnym stole zawsze króluje jajko symbol życia i narodzenia, towarzyszy temu tradycja robienia kolorowych pisanek i dzielenia się święconym jajkiem, która sięga daleko w przeszłość.
Uczniowie naszej szkoły włączyli się w tradycje wielkanocne i przygotowali ozdobne jajka jako świąteczne dekoracje z kolorowej bibuły, papieru i w technice decoupag?u. Prace były wykonane na warsztatach prowadzonych przez bibliotekę szkolną i złożyły się na dużą wystawę na dolnym korytarzu.
Przesłaniem tej wystawy są życzenia dla całej społeczności szkolnej: <

” Kiedy Wielka Noc nastanie
życzymy wszystkim na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości,
w dobrym sercu, jasnej duszy
i niech wszystkie żale zagłuszy”.

Więcej zdjęć do obejrzenia w naszej galerii

Wiosenny kwiecień…

Kwiecień to miesiąc bogaty w obchody, uroczystości i spotkania związane z książką a biblioteka szkolna postanowiła jak co roku zaakcentować te zdarzenia. 2 kwietnia b.r.
obchodziliśmy już 208 rocznicę urodzin Hansa Chrystiana Andersena- największego pisarza baśni dla dzieci. W tym właśnie dniu na jego cześć obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”. Biblioteka szkolna zaprosiła wszystkie młodsze dzieci na spotkanie z baśniową przygodą. Również na lekcjach w kl.I-III, odbyło się głośne czytanie fragmentów wybranych baśni a dzieci zapoznały się z życiem i twórczością pana Andersena.
Odbył się również konkurs plastyczny pod hasłem „Ilustracja do mojej ulubionej baśni”. Udział wzięło 38 uczniów a 20 zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

19 kwietnia b.r. kl.V, pod opieką n-l. bibliotekarza udała się do Muzeum Książki Artystycznej, jedynej takiej instytucji w Polsce, które zostało powołane dożycia przez prywatną fundację Jadwigi i Jana Tryznów. Mieści się ona w ponad stuletniej wilii fabrykanta bawełny – Henryka Grohmana, na Księżym Młynie w Łodzi, przy ul.ks.Tymienieckiego 24.
W muzeum odbywa się nieustannie kontynuacja działalności kulturalnej byłego jej właściciela i mecenasa sztuki. Książka artystyczna może być malowana, rzeźbiona, może być to forma tworzona w przestrzeni.Tekst nie musi wyrażać konkretnych treści, książka artystyczna może być zabawą z liter, może być pięknym graficznym opracowaniem krótkiego tekstu literackiego, obiektem artystycznym. Muzeum jest więc miejscem gromadzenia i promocji polskiej książki artystycznej (kolekcje, wystawy, projekty tematyczne). Jest biblioteką wiedzy o historii książki i jej przyszłości ( książki o książkach). Muzeum jest więc także placówką edukacyjną. Jest zarazem wydawnictwem artystycznym hołdującym idei „korespondencji” sztuk w dziedzinie książki – Correspondance des Art.( w skrócie mówimy o książkach CdA). A jeżeli jest to także wydawnictwo, to jest także warsztatem poligraficznym gdzie zgromadzone są stare zabytkowe maszyny i urządzenia introligatorskie oraz urządzenia do ręcznego czerpania papieru – w pełni sprawne do dziś. Muzeum posiada bogatą kolekcję czcionek i kaszt zecerskich, matryc do produkcji czcionek, maszyn i urządzeń odlewniczych. Są one nie tylko wystawienniczym eksponatem, ale służą właśnie do realizacji książek Wydawnictwa Correspondance des Art. (CdA)
To magiczne miejsce zrobiło na wszystkich uczestnikach wycieczki, ogromne wrażenie, które się jeszcze dopełniło osobistym spotkaniem z Pania Jadwigą i Panem Januszem Tryzno – fundatorami muzeum. Wywiad z p.Jadwigą przeprowadziły – Wiktoria Piestrzeniewicz i Julka Rosik z zespołu dziennikarzy .Pan Janusz oprowadził nas po swoim królestwie – zabytkowym warsztacie introligatorskim, bardzo ciekawie opowiadając o historii druku i wyjaśniając zasady pracy maszyn oraz pracy na stanowisku zecera. Tego dnia staliśmy się bogatsi o nowe doświadczenia i na pewno tam wrócimy – może już w Noc Muzeów, jaka odbędzie się w Łodzi 15 maja b.r.

23 kwietnia obchodziliśmy” Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich” – w klasach IV-V, n-l bibliotekarz rozmawiał z uczniami na lekcji o prawach autorskich, wyjaśniając im istotę pojęcia „prawo autorskie”. 25 kwietnia – z inicjatywy i współpracy n-l bibliotekarza i n-.l nauczania zintegrowanego z kl.II P.Ilony Smorędy – w naszej szkole odbył się III Szklony Konkurs Recytatorski „Wesołe wierszyki” do tekstów wierszy naszych poetów z kanonu literatury dla dzieci. Udział wzięło 36 uczniów a nagrodzonych zostało 20.

W dniu 30 kwietnia zostały rozdane nagrody książkowe i przybory plastyczne ( kredki, mazaki i ołówki z gumką ) wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym w dwóch konkursach uczniom.
Sponsorami nagród była Rada Rodziców przy SP nr 61 w Łodzi, za co gorąco dziękują n-le organizatorzy. Klasa II wyróżniła się szczególnie włączając się do wykonania okolicznościowej dekoracji pod kierunkiem n-l bibliotekarza.

</p

Akcje i projekty realizowane w szkole

1.     W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas III pod kierunkiem nauczycieli      p. Ilony Smorędy uczestniczą w programie „Zdrowo jem, więcej wiem!”, który jest częścią jednego z najważniejszych programów edukacyjnych Fundacji Banku Ochrony Środowiska „Aktywnie po zdrowie”. Jego celem jest przede wszystkim obszerna i kompleksowa edukacja dotycząca zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania
i aktywności fizycznej.

2.      Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.
Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.
Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.
Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I-III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko.
Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:
* Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
* Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego
i edukacji zdrowotnej.
* Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
* Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
* Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
* Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej. Oficjalna strona internetowa programu malymistrz.pl.

3.      Program ZIELONA FLAGA-,,Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej”.

4.        W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI pod kierunkiem
p. Małgorzaty Sas uczestniczą w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA. Celem programu jest weryfikacja wiedzy uczniów oraz badanie efektywności nauczania. W ramach projektu klasa VI będzie pisać trzy sprawdziany.

Konkursy i zawody

1.      udział w ogólnopolskim konkursie Alfik matematyczny

2.      udział w ogólnopolskim konkursie historycznym, przyrodniczym
i polonistycznym

3.      udział w międzynarodowym konkursie Kangurek oraz Kangur.

Akcje i projekty pozaszkolne

1.    rządowy program „Mleko w szkole” dzieci z całej szkoły.

2.    rządowy program „Owoce w szkole” dzieci z klas I-III.

3.      projekt ” Wybieram wodę!”

4.    ogólnopolska akcja „Selektywna zbiórka odpadów”

5.    Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Wszystkie dzieci z klas 0-III przynoszą do szkoły swoje ulubione misie, będą czytane w klasach opowiadania o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyjaciołach, o Misiu Uszatku i innych. W bibliotece szkolnej zorganizowana zostanie również wystawa książek o misiach.

6.  ogólnopolska akcja” Sprzątania świata”. Pod opieką nauczycieli dzieci z naszej szkoły włączyły się czynnie w sprzątanie okolicznych terenów oraz Lasu Łagiewnickiego

7.  akcja „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” zorganizowany przez naszą bibliotekę szkolną. Pomysł cieszył się ogromnym zainteresowaniem.