SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 
1. Wejść na stronę office: https://www.office.com/
2. Naciskamy przycisk „zaloguj się”

page1image56107968

3. Pojawi się następujące okienko
4. Należy wpisać adres mailowy: ********@sp61.elodz.edu.pl

page1image56112752

5. Wpisujemy hasło i naciskamy przycisk „zaloguj”