SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r.
nastąpi zmiana konta bankowego, na
które wpłacamy za obiady.

Nowe konto: Bank Pekao

91 1240 1037 1111 0011 0912 6727