SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

Dla rodziców

Zebrania i konsultacje
Zebrania z rodzicami odbywać się będą o godz.17.00 (środy)
w dniach:

18.09.2019r. – zebranie z rodzicami

04.12.2019r. – prognozy ocen (zebranie + konsultacje)

08.01.2020r. – wyniki w nauce za I śródrocze

21.05.2020r. – prognozy ocen (zebranie + konsultacje)

Konsultacje z rodzicami odbywać się będą o godz.17.00 (czwartki) w dniach:

23.10.2019r. – klasy VIII – zebranie + konsultacje, pozostałe klasy  konsultacje

11.03.2020r. – konsultacje

 

Rozkład dzwonków
 

Rozkład lekcji i przerw w szkole
lekcja rozpoczęcie zakończenie
1. 8.00 8.45
2. 8.55 9.40
3. 9.50 10.35
4. 10.40 11.25
5. 11.45 12.30
6. 12.45 13.30
7. 13.40 14.25
8. 14.30 15.15
Plan lekcji
Rada rodziców
RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE: 

p. MIŁOSŁAWA ZAJUTREK z kl. Vb – przewodnicząca

p. PAULINA LIŚKA z kl. II – sekretarz 

p. MONIKA ŻAK z kl. Va – skarbnik 

p. PIOTR ROSIK z kl. VIII – członek

p. ALICJA ADAMEK-KNICZEK z kl. I – członek 

p. JOANNA SELIGA z kl. VI – członek 

p. JOANNA PASZKOWSKA z kl. VII – członek 

p. TOMASZ BARTOS z kl. IV – członek 

p. MONIKA OŻÓG z kl. III – członek 

Konto bankowe Rady Rodziców : 77 1020 3408 0000 4102 0330 4706

Adres e-mail: rr.sp61@wp.pl

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi

  • Rozpoczęcie roku szkolnego – 02.09.2019 r. o godz. 10.00
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12. 2019 r.
  • Ferie zimowe – 13-26.01.2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 09-14.04.2020 r.
  • Egzamin Ósmoklasisty – 21, 22, 23.04.2020 r.
  • Egzamin Ósmoklasisty – termin dodatkowy-1, 2, 3.06.2020 r.
  • Zakończenie roku szkolnego – 26.06.2020 r.
  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

                    31.10.2019 r.
                    02.01.2020 r.
                    03.01.2020 r.
                    30.04.2020 r.
                    12.06.2020 r.

  •  Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.