SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

Dla rodziców

Dla rodziców

Zebrania i konsultacje

Zebrania z rodzicami odbywać się będą w środy w dniach:

15.09.2021 r. – zebranie z rodzicami o godz.17.00

– godz. 18.15- spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją szkoły

05.01.2022 r.- prognozy ocen (zebranie + konsultacje od 18.00 wg harmonogramu po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem) 

09.02.2022 r.-wyniki w nauce za I śródrocze 

18.05.2022 r.- prognozy ocen (zebranie + konsultacje od 18.00 wg harmonogramu po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem) 

Konsultacje z rodzicami odbywać się będą od godz.17.00 w środy w dniach:

27.10.2021 r .- konsultacje

8.12.2021r. – konsultacje

6.04.2022r. – konsultacje

Wszystkie konsultacje wg harmonogramu po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zebrań i konsultacji on-line.

O formie w jakiej będą odbywały się konsultacje/zebrania Rodzice zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem.

Proponowane oceny na koniec  I śródrocza i roku szkolnego  będą wystawiane:

– do 3.01.2022- prognozy ocen za I śródrocze

– do 16.05.2022- prognozy ocen na koniec roku szkolnego

Rozkład dzwonków
Rozkład lekcji i przerw w szkole
lekcja rozpoczęcie zakończenie
1. 8.00 8.45
2. 8.55 9.40
3. 9.50 10.35
4. 10.45 11.30
5. 11.45 12.30
6. 12.45 13.30
7. 13.40 14.25
8. 14.30 15.15
Plan lekcji
Rada rodziców
RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE: 

p. MAGDALENA GRANOSIK z kl. III – przewodnicząca

p. KAROLINA KACPRZAK z kl. VIII – skarbnik

p. EWA DEROŃ z kl. I – zastępca, sekretarz

p. PAULINA LIŚKA z kl. IV – członek

p. MONIKA OŻÓG z kl. V – członek 

p. MAŁGORZATA MILANCEJ z kl. II – członek 

p. MARLENA PAKULSKA z kl. VIIa – członek 

p. ANETA PERKA z kl. VIIb – członek 

p. MAŁGORZATA PRZYCHODZEŃ z kl. VI – członek 

Konto bankowe Rady Rodziców : 77 1020 3408 0000 4102 0330 4706

Adres e-mail: rr.sp61@wp.pl

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

w Szkole Podstawowej nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna –  23-31.12. 2021 r.
 • Ferie zimowe – 14-27.02.2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 14-19.04.2022 r.
 • Egzamin Ósmoklasisty– 24, 25, 26.05.2022 r.
 • Egzamin Ósmoklasisty– termin dodatkowy-13, 14, 15.06.2022 r.
 • Zakończenie roku szkolnego –  24.06.2022 r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022: 
  • 02.11.2021 r. 
  • 12.11.2021 r.
  • 07.01.2022 r.
  • 02.05.2022 r.
  • 17.06.2022 r.
 • Ferie letnie: 06. – 31.08.2022r.